Training Loopbaanvitaliteit


Hoe hou ik het naar mijn zin in mijn loopbaan nu ik wat ouder word?

 


Elke levensfase kent ook in de werksituatie een eigen dynamiek. Bij het ouder worden kan het goed zijn eens stil te staan bij de in de loop der tijd opgebouwde kennis en ervaring en hoe de loopbaan vitaal te houden tot aan het pensioen. Een herbezinning op jezelf - in relatie met je werk - op je plaats en rol in de organisatie, onderzoeken van mogelijkheden om de eigen talenten, kennis en ervaring op een positieve manier in te zetten; dit alles kan bijdragen om zinvol en met veel plezier de loopbaan te vervolgen.
Naast intrinsieke factoren vinden er ook externe veranderingen plaats. Met de afschaffing van regelingen rond vervroegd uittreden, de mogelijke afschaffing van de seniorenregeling en de toekomstige verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is het loopbaanperspectief van werkende 50-plussers mede veranderd. In deze situatie van mogelijk langer doorwerken zal voor senioren in veel gevallen behoefte zijn aan een herbezinning op de loopbaan. 
 

Resultaat
 

Deze vragen en situaties laten liggen kan effect hebben op je humeur, je prestaties, je werkhouding en je zelfvertrouwen. Het doel van deze verfrissende en verduidelijkende groepstraining is stil te staan bij je (levens)loopbaan in combinatie met je levensfase om zo een antwoord te vinden op de persoonlijke vragen die je hebt omtrent jezelf, je werk en je loopbaan. Je krijgt inzicht in wat voor jou écht belangrijk is zodat je op grond hiervan zinvolle beslissingen kunt nemen.
Tijdens deze training neem je in een groep, in ongeveer dezelfde levensfase, de tijd voor belangrijke vragen en situaties waar je in de dagelijkse gang van zaken nogal eens geen aandacht voor hebt of tijd voor neemt. Je checkt of en hoe datgene waar je je mee bezig houdt zinvol is voor jou. Wanneer de dingen die je doet betekenis hebben, doe je deze ook doorgaans met plezier en voldoening. Deze training geeft je ook in dat opzicht meer ‘zin’. Na de training Loopbaanvitaliteit heb je een duidelijk beeld van jezelf op het gebied van je vitaliteit en inzetbaarheid. Je weet wat je wilt behouden en wat je wilt veranderen en hoe je dat in gang gaat zetten. Je kunt ideeën duidelijk maken aan je organisatie of aan anderen die voor jou van belang zijn.

 

Voor wie?


Voor medewerkers rond 50 jaar en ouder die zich in bovenstaande vragen en situaties herkennen, die geïnspireerd willen worden om zich blijvend te ontwikkelen. Voor medewerkers in deze leeftijdsfase die behoefte hebben zich te bezinnen op de duur en het vervolg van hun loopbaan. Voor hen die ook willen onderzoeken welke kansen er zijn voor hen.


Opzet en duur


De groepstraining Loopbaanvitaliteit bestaat uit 3 losse dagen met een tussentijd van 2 weken. De training is zeer praktisch ingericht en bestaat uit korte oefeningen en testen die de deelnemers met elkaar bespreken. Je ontvangt zowel van elkaar als van de trainer feedback. De uitkomsten hieruit worden schematisch weergegeven in een persoonlijk logboek dat ook na de training leidt tot veranderingen die je in je loopbaan wilt aanbrengen.

Programma


dag 1


- Vitaliteittest en vertaling naar actie
- Nieuwe kennis over veroudering
- Afrekenen met ineffectieve gewoontes
- Thema’s en levensvragen en vertaling naar werk


dag 2


- Energie- en stressmanagement: wat is wijsheid?
- Training in flexibiliteit, openheid en creativiteit
- Talentenonderzoek
- Waardenonderzoek
- Wensen in doelen omzetten


dag 3
 

- Beslissingen nemen, commitment voelen, doel en missie bepalen
- Transfer en actieplan naar organisatie maken
- Transfer en actieplan naar het thuisfront maken

 

Trainer
 

 

drs. Christel Langejan, Loopbaanadviseur, Senior Trainer en Coach, Psycholoog NIP


Kosten


De workshop kost € 985,00, inclusief werkmateriaal, drie lunches en locatiekosten. U ontvangt een factuur direct na aanmelding. Deze dient voldaan te zijn voor aanvang van de workshop.

 

In het kort

Doorlooptijd: 1 maand, 3 dagen van 9.30 tot 17 uur
Prijs: € 985,00

Opleidingsniveau: HBO+

Studiebelasting: 2 à 3 uur per week
Locatie: Bink36, Binckhorstlaan 36 in Den Haag
Groepsgrootte: 8 deelnemers
Inclusief: studiemateriaal, 3 lunches
Competenties: Zelfontwikkeling, Zelfsturing, Flexibiliteit, Aanpassingsvermogen, Energie
 

Data:

Training LoopbaanVitaliteit 1
dag 1: dinsdag 14 mei 2013
dag 2: dinsdag 28 mei 2013
dag 3: dinsdag 11 juni 2013

Training LoopbaanVitaliteit 2
dag 1: donderdag 19 september 2013
dag 2: donderdag 3 oktober 2013
dag 3: donderdag 17 oktober 2013
 


 

 

 

 

Ervaringen van deelnemers:

 

'Inzichtgevend, geeft handvatten en is praktisch'

 

'Wees wel bereid open te zijn; jezelf bloot te geven'

 

'Je wordt je weer bewust dat je een actieve sturende rol in je werksituatie kunt spelen. Dat vergroot je arbeidseffectiviteit en je werkplezier'

 

'Van deze cursus word je een rijker mens'