6. Bereid je goed voor, ook de vragen die je zelf stelt


Natuurlijk kom je niet binnen met vieze nagels en broccoli tussen je tanden of zonder gedegen kennis van de onderneming en de functie waarop je solliciteert. Je kunt nog veel meer doen. Plan je strategie – verzin een antwoord op alle mogelijke vragen die men je kan stellen en een reactie op alle mogelijke situaties – en oefen, oefen, oefen. Op die manier rollen de antwoorden straks volkomen natuurlijk uit je mond en kom je zo spontaan over als alleen met grondige voorbereiding mogelijk is.
Een sollicitant die alles wel best vindt, is niet erg interessant. Een goede selecteur stelt het op prijs wanneer je ook vragen stelt over het bedrijf en de functie om te bekijken of die bij je passen. Bepaal tevoren duidelijk wat je wilt en niet wilt en tot welke compromissen je bereid bent, en stel vragen over deze zaken.