9. Oefen succesverhalen STARR

De STARR-methode is uitermate geschikt voor het onderbouwen van beweringen in je sollicitatiebrief of gesprek. Deze methode wordt ook vaak door de selecteur gebruikt als interviewtechniek tijdens een sollicitatiegesprek. STARR staat voor: Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie.
Deze methode wordt gebruikt vanuit de gedachte dat gedrag uit het recente verleden de beste voorspeller is van toekomstig gedrag. Het komt erop neer dat je voorbeelden geeft van feitelijk (werk)gedrag dat te maken heeft met het functieprofiel. Daarmee toon je aan dat je de functie waarop je solliciteert goed zou kunnen vervullen. Gebruik dus deze opbouw in je uitleg om je sterke kanten toe te lichten aan de hand van een praktijksituatie die je eerder hebt meegemaakt.